Kallelse Årsmöte 28/2 2022 19:00

Kallelse till digitalt årsmöte. Eventuella motioner mailas till hasthusets.krf@gmail.com senast den 7 februari. Efter årsmötet presenteras 2021 års klubbmästare. Anmäl om du vill detta per mail till hasthusets.krf@gmail.com, så skickar vi länk med inbjudan till mötet via mail. Varmt välkomna.