Medlem

Bli medlem i HKRF

Bli medlem i HKRF

Betala in medlemsavgiften till bankgiro: 469 – 5268, skriv ditt namn samt personnummer (10 siffror) och adress i meddelandefältet.

Medlemspriser 2023

Senior – 300:-

Junior – 260:- (till och med det år du fyller 18)     

Familj – 1000:- (max 4 personer varav max 2 vuxna)