Sponsorer

Tävlingarna sponsras av

Att ha sponsorer till föreningen och goda relationer med det lokala näringslivet blir allt viktigare för ideella idrottsföreningar. Vi hoppas att fler vill vara delaktiga i utvecklingen av vår ideella förening där barn, ungdomar och vuxna med olika bakgrund samlas och utvecklas kring deras stora intresse.