Digitalt Årsmöte 2021

Kallelse till digitalt årsmöte. Eventuella motioner mailas till hasthusets.krf@gmail.com senast 1 mars. Efter årsmötet presenteras 2020 års klubbmästare! Anmäl om du vill delta per mail till hasthusets.krf@gmail.com, så skickar vi länk med inbjudan till mötet via mail.

Varmt välkomna önskar HKRFS styrelse

4 Replies to “Digitalt Årsmöte 2021”

  1. Of course, Maribel Antes also told Becki Guillemette before that how to lower blood pressure before a blood pressure test Camellia Fetzer could not break the law, otherwise it would not be able to help Since it is not illegal, then the hospital officials have violated the law, and there is no problem in handling it by themselves cialis cheapest online prices

  2. viagra foods Klimas also referenced the American College of Allergy, Asthma Immunology recommendations and pointed to the American College of Rheumatology guidance for people on immunosuppressive therapy, and issues around vaccination and herd immunity

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *