Kallelse Årsmöte 28/2 2022 19:00

Kallelse till digitalt årsmöte. Eventuella motioner mailas till hasthusets.krf@gmail.com senast den 7 februari. Efter årsmötet presenteras 2021 års klubbmästare. Anmäl om du vill detta per mail till hasthusets.krf@gmail.com, så skickar vi länk med inbjudan till mötet via mail. Varmt välkomna.

Digitalt Årsmöte 2021

Kallelse till digitalt årsmöte. Eventuella motioner mailas till hasthusets.krf@gmail.com senast 1 mars. Efter årsmötet presenteras 2020 års klubbmästare! Anmäl om du vill delta per mail till hasthusets.krf@gmail.com, så skickar vi länk med inbjudan till mötet via mail. Varmt välkomna önskar HKRFS styrelse

Årsmöte 2021

Samtliga medlemmar kallas härmed till årsmöte den 8 mars 2021 klockan 19:00. Mötet hålls digitalt. Mer information om detta kommer även att finnas på våra sociala medier på Facebook och Instagram. Sedvanliga årsmöteshandlingar samt diverse utmärkelser. Varmt välkomna önskar HKRFs Styrelse